Giảng viên vui lòng tải về mẫu thông tin khoá giảng bên dưới, điền đẩy đủ thông tin và gửi về cho Ban giảng huấn theo địa chỉ teach@brandcamp.asia để trao đổi và duyệt chủ đề trước khi tiến hành sản xuất khoá giảng.

BRVN_Course_Info.docx
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!