Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

[VN] Form: Thông tin Khoá giảng

Giảng viên vui lòng tải về mẫu thông tin khoá giảng bên dưới, điền đẩy đủ thông tin và gửi về cho Ban giảng huấn theo địa chỉ teach@brandcamp.asia để trao đổi và duyệt chủ đề trước khi tiến hành sản xuất khoá giảng.

BRVN_Course_Info.docx

Cập nhật vào: 07/01/2020

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!