Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Hướng dẫn quay bài giảng với Teleprompter

Soạn script

Download app

Mua thiết bị

Bố trí góc máyCập nhật vào: 25/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!