Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Quy trình sản xuất khoá học

1. Course Preparation (Chuẩn bị Nội dung Khoá học)


VN Form: Thông tin Khoá giảng
Hướng dẫn soạn bài giảng

2. Course Production (Quay & Dựng video Khoá học)


Hướng dẫn quay bài giảng với Teleprompter
Demo: Live Shooting (no teleprompter)
Hướng dẫn khi quay phim bài giảng
Sơ lược về xử lý hậu kỳ video
EN Shooting video with an iPhone
EN Light, camera, and subject placement

3. Course Creation (Xuất bản Khoá học)


VN Hướng dẫn đăng Tài liệu
Hướng dẫn tạo khóa giảng mới
Hướng dẫn cập nhật khóa học
Các dạng câu hỏi trong khóa học
Lựa chọn phông nền cho video giảng bài

4. Course Marketing (Quảng bá Khoá học)5. Course Management (Điều hành Khoá học)6. Course Income & Payment (Thanh toán Thu nhập)


Revenue Sharing Model: Tỉ lệ Chia sẻ Doanh thu
Hướng dẫn rút Thu nhập Giảng viên
Xem thống kê số lượng học viên đăng ký khóa học
Xem thống kê thu nhập giảng viên

Cập nhật vào: 12/11/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!