Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Sơ lược về xử lý hậu kỳ video

Sơ lược về xử lý hậu kỳ video

Offline: Rough Cut / Voice / SlidesXuất file. Transcode. Import hình, video cần thiết. Cắt ráp video, voice, slides đúng trình tự và thời lượng. Dự kiến: 3 ngày

Online: Music / Animation**Chèn nhạc nền, xử lý hiệu ứng phù hợp dựa trên slides của giảng viên. Ý kiến và chỉnh sửa. Dự kiến: 1 tuần

Xuất file HD 720p for HLS Streaming**Phù hợp với HLS Streaming Profile.

Cập nhật vào: 25/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!