Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Demo: Live Shooting (no teleprompter)

Một người ngồi làm "tượng" để tạo sự quen thuộc và bối cảnh "đối thoại" cho giảng viên.

Camera chính đặt ngay sau lưng và bên trái hoặc bên phải người làm tượng.

Camera phụ đặt lệch góc 30 độ so với Camera chính.

Laptop thoặc thiết bị chiếu slide đặt lệch góc 30 độ ở phía đối diện. Yêu cầu giảng viên khi nhìn slide thì ngừng giảng hoàn toàn, điệu bộ giống như đang suy nghĩ.Cập nhật vào: 25/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!