Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Các dạng câu hỏi trong khóa học

Để giúp học viên hiểu bài và nhớ lại những thông tin quan trọng sau khi tiếp thu một khối lượng lớn kiến thức mới. Giảng viên sẽ soạn thảo các dạng câu hỏi như sau cho các bài học.

1. Câu hỏi lựa chọn đúng saiĐây là dạng câu hỏi có duy nhất một đáp án đúng hoặc nhiều đáp án đúng, giảng viên tùy ý sắp xếp các đáp án theo thứ tự hoặc xáo trộn ngẫu nhiên. Bên dưới là các ví dụ minh họa.

Hình 1: Câu hỏi Đúng Sai một lựa chọn.

Hình 2: Câu hỏi Đúng Sai nhiều lựa chọn sắp xếp theo thứ tự.

Hình 3: Câu hỏi Đúng Sai nhiều lựa chọn sắp xếp ngẫu nhiên.

2. Câu hỏi sắp thứ tựĐây là dạng câu hỏi đã cho sẵn các phương án trả lời, và để học viên sắp xếp đáp án theo thứ tự yêu cầu. Học viên sẽ nhấn giữa và kéo các đáp án để sắp xếp theo thứ tự mong muốn. Bên dưới là ví dụ minh họa.3. Câu hỏi khảo sátDạng câu hỏi khảo sát để thống kê tỉ lệ cho từng lựa chọn để giúp giảng viên đánh giá đúng bản chất mối quan tâm của học viên cũng như mức độ hài lòng của họ sau khóa học.4. Câu hỏi mởĐây là dạng câu hỏi không có sẵn các phương án trả lời, bắt buộc học viên phải trả lời dựa trên khả năng hiểu bài kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn giúp họ hiểu bài sâu hơn khi trao đổi với giảng viên. Dạng câu hỏi này khơi gợi học viên thảo luận cùng nhau dưới hướng dẫn của giảng viên. Bên dưới là hình minh họa.5. Diễm giải đáp ánĐể giúp học viên dễ hiểu và làm rõ đáp án cho câu trả lời của các câu hỏi, giảng viên có thể thêm những thông tin tham khảo để đáp án được rõ ràng chính xác hơn. Các thông tin diễn giải đáp án sẽ được mặc định xuất hiện cho dù học viên trả lời đúng hay sai.

Để thuận tiện cho việc đăng tải câu hỏi cho các bài học, giảng viên vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ soạn bài để nhận mẫu câu hỏi.

Cập nhật vào: 17/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!