Bài viết về: Tài nguyên cho Giảng viên

Hướng dẫn rút Thu nhập Giảng viên

Hướng dẫn rút Thu nhập Giảng viên

Giảng viên lập lệnh Thanh toán Thu nhập

Đăng nhập, chọn “Thông tin giảng viên”.
Trong mục "Tính năng giảng viên" chọn "Thanh toán thu nhập".
Nhấn nút “Lập lệnh rút tiền” và nhập số tiền cần rút.Brand Camp gửi hợp đồng Thanh toán Thu nhập (theo mỗi đợt), gồm 2 bản, giảng viên kí và chuyển lại một bản.

Lưu ý: Hợp đồng Thanh toán thu nhập khác với Thoả thuận Hợp tác Giảng dạy.

Brand Camp thanh toán chuyển khoản cho giảng viên trong vòng 3–7 ngày làm việc.

Brand Camp gửi Chứng từ Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân cho giảng viên sau khi thanh toán.

Cập nhật vào: 26/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!