Sau khi khóa học được xuất bản, nếu giảng viên muốn cập nhật thêm nội dung cho khóa học. Các hướng dẫn bên dưới sẽ giúp giảng viên thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Đăng nhập vào tài khoản giảng viên và chọn Khóa giảng của tôi.
Chọn mục Quản lý khóa giảng và chọn khóa học muốn cập nhật.
Chọn nút Tạo cập nhật mới. Hệ thống sẽ yêu cầu thông báo lý do cập nhật khóa giảng.
Sau khi cập nhật khóa học và kiểm tra lại lần cuối, nhấn Gửi Duyệt. Brands Vietnam sẽ kiểm tra và update khóa học trở lại.

Lưu ý: Nội dung thông báo lý do cập nhật khóa giảng sẽ được gửi đến email của tất cả các học viên đã đăng ký khóa học trước đó. Vì vậy, giảng viên nên sử dụng ngôn từ hấp dẫn, để các bạn nhanh chóng đăng nhập và tiếp tục hoàn tất khóa học.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!