Bài viết về: Giới thiệu

Triết lý "Nghĩ khác" của Marketing

Dịch và phóng tác bởi Brands Vietnam, dành cho các những ai đam mê Marketing và Xây dựng thương hiệu.The crazy ones - “Think Different”

Here's to the brand builders.
The leaders. The followers. The game-changers.

The most "spenders" in a company.
The ones who see things "differently".

They're not fond of rules.
And they have no respect for competition.

You can praise them, disagree with them, quote them, glorify or vilify.
About the only thing you can't do is ignore them.

Because they change things.
They push the market share upward.

While some may see them as the crazy ones.
We see brand genius.

Because the people who are crazy enough to think they can change the game,
are the ones who do.Triết lý “Nghĩ khác”

Gửi những người đang xây dựng thương hiệu,
Những kẻ dẫn đầu. Người theo sau. Hay những tên tuổi thay đổi thị trường.

Những kẻ xài tiền nhiều nhất trong công ty,
Hay những người luôn luôn “nghĩ khác”.

Họ không hào hứng lắm với nguyên tắc,
Và cũng chẳng e ngại đối đầu cạnh tranh.

Bạn có thể ca ngợi họ, bất đồng với họ, xướng tên họ, tuyên dương hay tuyên chiến.
Nhưng điều duy nhất bạn không thể làm, là phớt lờ họ.

Bởi vì họ là người tạo ra sự thay đổi.
Họ thúc đẩy tăng trưởng thị phần.

Đôi khi người ta nhìn họ như những kẻ ngông,
Còn chúng tôi lại thấy những thiên tài tiếp thị.

Bởi vì những người đủ ngông tin rằng họ có thể thay đổi cuộc chơi,
Mới là những người có thể làm được.(* Phỏng theo bài thơ “The crazy ones” trong chiến dịch quảng cáo “Nghĩ khác (Think Different)” của Steve Jobs / Apple / Chiat.
)

Cập nhật vào: 04/06/2019

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!