Bài viết về: Giới thiệu

Nguyên tắc Viết bài và Kiểm duyệt Nội dung

Tại BRANDS Vietnam, chúng tôi trân trọng nội dung từ nhiều nguồn và quan điểm từ nhiều phía, để tạo ra sự đa chiều trong thông tin. Chúng tôi cam kết viết trung thực và khách quan, dẫn rõ nguồn và ghi nhận tác giả. Trong tất cả chủ đề, sự sâu sắc của quan điểm luôn được Brands Vietnam tôn trọng, đề cao và khuyến khích.

Đa chiều. Trung thực. Khách quan. Sâu sắc.

Bài đăng trên Brands Vietnam sẽ phải vượt qua 3 câu hỏi lớn sau:

Thông tin có chính xác không?

Thông tin chính xác là thông tin đúng về thời gian, địa điểm và những gì thực tế đã diễn ra.

Thông tin khác với kiến thức hay quan điểm. Nếu có những bài viết về kiến thức chưa đúng, Brands Vietnam sẽ có thể không xoá. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích tranh luận để chúng ta cùng hiểu vấn đề, hoặc chí ít là tôn trọng quan điểm của nhau.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ KHÔNG ĐĂNG hoặc XOÁ NGAY những bài viết nếu có những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa chính xác về cá nhân hay tổ chức khác.

Thông tin có ảnh hưởng (gây hại) đến ai không?

Nếu thông tin là chính xác, thì câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi đặt ra là "Thông tin có ảnh hưởng - cụ thể là gây hại - đến cá nhân hay tổ chức nào không?". Nếu câu trả lời là có, chúng tôi cũng sẽ KHÔNG ĐĂNG hoặc XOÁ BÀI.

Thông tin có liên quan đến, hay hữu ích cho những người làm Marketing không?

Đây là mục tiêu và ý nghĩa của Brands Vietnam. Chúng tôi hướng đến những nội dung liên quan đến hoặc hữu ích cho người làm Marketing tại Việt Nam.

Nếu những nội dung nằm ngoài chủ đề này, chúng tôi nghĩ sẽ phù hợp và tốt hơn nếu được đăng ở những nơi khác.

Cập nhật vào: 04/06/2019

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!