Bài viết về: Giới thiệu

Quy định và Điều khoản về Giải thưởng và Học bổng của Brands Vietnam

Giải thưởng và Học bổng mà Brands Vietnam trao tặng cho người thắng giải trong các cuộc thi do chúng tôi tổ chức, làm đối tác hoặc bảo trợ truyền thông đều bị ràng buộc theo các quy định và điều khoản sau:

Học bổng / Giải thưởng chỉ có giá trị sử dụng trên các hệ thống website của Brands Vietnam và Brand Camp.
Học bổng / Giải thưởng KHÔNG có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện vật, hiện kim.
Học bổng / Giải thưởng chỉ sử dụng cho cho người thắng giải với một tài khoản có xác thực trên Brands Vietnam và Brand Camp. Trong trường hợp người thắng giải là một đội, giá trị giải thưởng / học bổng sẽ do các thành viên trong đội tự quyết định và sử dụng, và cũng chỉ dành cho các tài khoản đã xác thực của đội thắng giải.
Học bổng / Giải thưởng có giá trị trong vòng 6 THÁNG kể từ ngày nhận giải.
Học bổng / Giải thưởng không được chia sẻ, kinh doanh, hay sử dụng sai mục đích.

Bằng việc đăng ký thành viên và tạo tài khoản trên Brands Vienam hoặc Brand Camp, bạn cũng xác nhận đã đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng

Mọi thắc mắc liên quan đến việc trao nhận và sử dụng Giải thưởng hay Học bổng, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email help@brvn.net hoặc help@brandcamp.asia để được hướng dẫn, giải đáp.

Cập nhật vào: 04/06/2019

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!