Bài viết về: Hướng dẫn Học tập

Những điều cần biết về Bộ khóa học có nhiều phần

Thông thường các khóa học trên Brand Camp, toàn bộ video chỉ nằm trong một khóa học duy nhất. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp video được chia ra thành 2 - 3 khóa học riêng và phải thực hiện mua từng khóa tương ứng với từng phần đó.

Những bộ khóa học này thường có từ 2 khóa học trở lên, mỗi phần là một đơn vị kiến thức độc lập và được bán như một khóa học bình thường. Ví dụ như bộ khóa học Brand Marketing Plan của anh Nguyễn Quang Hiệp gồm có 3 phần. Giá của cả bộ sẽ là tổng giá của từng khóa học (từng phần).Tại sao chia khóa học thành nhiều phần?
Vì các lý do như:
Nội dung của kiến thức rất dài, khó để đưa hết vào một khóa học
Thời gian soạn bài giảng và sản xuất video sẽ rất lâu nếu như đợi hoàn thiện cả bộ
Xuất bản các khóa (phần) theo giai đoạn, học viên có thể vào học sớm hơn

Lợi ích của bộ khóa học nhiều phần là gì?
Có thể học thử trước một phần của khóa học xem có phù hợp với cả bộ hay không
Vì mỗi phần của bộ khóa học là một đơn vị kiến thức độc lập, nên bạn có thể chọn học phần mà bạn muốn học, không nhất thiết phải học hết cả bộ
Sau khi học xong các phần đã mua, bạn có thể quay lại mua những phần kiến thức bạn đã biết để học lại nếu thấy cần thiết

Hạn chế khi mua bộ khóa học là gì?
Cần thao tác đăng ký mua nhiều lần để mua cả bộ
Giá mua cả bộ sẽ cao hơn so với các khóa học lẻ bình thường
Đối với một số bộ vẫn chưa lên hết các phần thì bạn cần chờ thêm một chút

Lưu ý khi mua: Bạn cần đăng ký từng phần của bộ khóa học bỏ vào giỏ hàng sau đó tiến hành thanh toán như bình thường.

Ngoài ra, nếu bạn cần thêm thông tin gì liên quan đến chủ đề này hãy liên hệ ngay với team giáo vụ tại livechat nhé!

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị tại Brand Camp!

Cập nhật vào: 16/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!