Bài viết về: Hướng dẫn Học tập

Hướng dẫn sửa lỗi trình duyệt BRAVE

Học viên sử dụng trình duyệt BRAVE để vào học có thể gặp lỗi sau:

There was a problem providing access to protected content.
(Error Code: 232403)


Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây - tắt tính năng Shield Up đối với website www.brandcamp.asia - là có thể xem được video khoá học bình thường:

Cập nhật vào: 19/08/2019

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!