Đặt câu hỏi với giảng viên

Trong quá trình học, nếu có thắc mắc nào về nội dung bài học mà bạn muốn trực tiếp hỏi giảng viên, bạn có thể đặt câu hỏi ngay bên dưới bất kỳ slide nội dung nào trong phần THẢO LUẬN của khóa học đó, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo tới giảng viên hoặc trợ giảng của Brands Vietnam.

Sau khi câu hỏi của bạn được hồi đáp, bạn sẽ nhận được email thông báo ngay (qua email bạn đã đăng ký thành viên).

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!