Bài viết về: Hướng dẫn Học tập

Cấu trúc của khóa học gồm những gì?

Mỗi khóa học trên Brands Vietnam sẽ bao gồm nhiều buổi học chia theo nhóm nội dung của khóa học đó. Mỗi buổi sẽ có nhiều slide bài học bao gồm video, tài liệu, bài giảng hay các câu hỏi trắc nghiệm.Trên mỗi slide, học viên có thể tham gia thảo luận tương tác với các học viên khác hoặc đặt câu hỏi trực tiếp với giảng viên để được giải đáp thắc mắc. Và trong mỗi slide câu hỏi, học viên có thể xem được thống kê bao nhiêu người trả lời đúng hoặc sai giống mình. Ngoài ra, trong quá trình học, hệ thống cũng sẽ theo dõi tiến độ phần trăm học phần bạn đang học.

Thật thú vị đúng không nào? Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu học thôi.

Danh sách buổi học


Video bài giảng


Câu hỏi trắc nghiệm


Tài liệu


Bài viết / Câu hỏi mở

Cập nhật vào: 16/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!