Bài viết về: Danh bạ Agency Networks

Danh bạ Agency Network Việt Nam và Quốc tế

Công ty bạn là một Agency, bạn muốn các client biết về thông tin cũng như chuyên môn của công ty dễ dàng và đầy đủ nhất. Bạn là client và muốn tìm kiếm các agency một cách toàn diện và phù hợp với những dự án của công ty. Vậy đây cũng một trong những lý do và ý nghĩa của Danh bạ Agency Network Việt Nam & Quốc tế trên Brands Vietnam được xây dựng.

Agency Networks có thể xem là danh bạ toàn diện về các Agency, không những tại Việt Nam mà còn của Quốc tế.
Ageny Networks được sắp xếp khoa học để dễ dàng biết được mối quan hệ giữa các agency / group / mạng lưới / tập đoàn sở hữu.
Ageny Networks được phân loại chuyên môn rõ ràng theo màu sắc để nhanh chóng nhận biết được ai / làm gì.
Agency Networks có đẩy đủ thông tin liên hệ, credential (nếu agency chia sẻ), và trong tương lai sẽ link tới những campaign hoặc bài viết đăng trên Brands Vietnam để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về agency cần tìm.
Agency Networks chỉ tính phí 1 lần, như là khoản nhỏ chi phí xử lý và tạo listing. Những cập nhật về sau sẽ mãi mãi được miễn phí.
Agency Networks được xây dựng để giúp marketers dễ dàng trong việc tìm kiếm đối tác agency phù hợp: có thể là brand team cần tìm agency thực hiện dự án, có thể là phòng Mua hàng cần sourcing nhiều agency, có thể là sinh viên cần xin việc hay tìm hiểu về agency họ phỏng vấn, etc.

Cập nhật vào: 29/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!