Oh! Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể học lại tất cả khóa học mình đã đăng ký cũng như xem lại các tài liệu tham khảo trong bài học. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản đã sử dụng khi đăng kí khóa học.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!