Bài viết về: Đăng ký Khoá học và Tài liệu

Tôi có thể học lại hoặc xem lại tài liệu khóa học khi kết thúc khóa được không?

Oh! Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể học lại tất cả khóa học mình đã đăng ký cũng như xem lại các tài liệu tham khảo trong bài học. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản đã sử dụng khi đăng kí khóa học.

Cập nhật vào: 15/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!