Bài viết về: Đăng ký Khoá học và Tài liệu

Tôi có được tải về các tài liệu trong khóa học hay không?

Tất nhiên là bạn có thể tải các tài liệu của các khóa học, bạn hãy xem hướng dẫn cách tải tại đây. Tuy nhiên, vì lý do bản quyền mà sẽ có một số khóa học không được phép tải tài liệu xuống bạn nhé!

Cập nhật vào: 18/02/2020

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!