Bài viết về: Cộng đồng & Bài viết

Tại sao tôi không thể viết bài mới?

Thành viên sau khi được duyệt đăng bài viết đầu tiên, sẽ có thể viết các bài mới tiếp theo.
Nếu vì lý do gì đó bạn không thể viết bài mới, thì có thể bạn đang ở trong các tình huống sau:

Bạn có bài viết đang CHỜ DUYỆT. Thường là bài đăng đầu tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng duyệt bài sớm, trong vòng 24 giờ ngày trong tuần và 48 giờ ngày cuối tuần.
Bạn có bài viết KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT. Có thể là bài mới đăng gần đây, cũng có thể là một bài cũ nhưng có vi phạm các Quy định Viết bài.

Để tiếp tục viết bài mới, bạn cần phải xử lý hết các bài viết KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT:

Điều chỉnh bài viết theo lý do cụ thể được ghi chú / gửi qua email
Nếu không có lý do cụ thể nào được ghi chú, bạn có thể cần phải thay thế nội dung bài viết bằng một bài khác, đảm bảo bài viết mới không vi phạm các Quy định Viết bài.

Cập nhật vào: 17/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!