Bài viết về: Cộng đồng & Bài viết

Auto-Lock: Tính năng tăng cường bảo mật tài khoản thành viên

Brands Vietnam luôn đặt sự an toàn tài khoản của thành viên lên hàng đầu. Tính năng Tạm khoá Tự động Auto-Lock được xây dựng để tăng cường tính an toàn của tài khoản bằng việc ngăn chặn dấu hiệu truy cập trái phép từ 3 IP khác nhau trở lên.

Tính năng Auto-Lock hoạt động như thế nào?Trong trường hợp tài khoản của bạn có dấu hiệu đang truy cập từ 4 địa chỉ IP khác nhau trở lên, chúng tôi có quyền tin tài khoản của bạn đang bị truy cập trái phép. Tính năng Auto-Lock sẽ được bật để tạm khoá tài khoản, đăng xuất trên tất cả mọi thiết bị vì lý do bảo mật và an toàn cho tài khoản.

Tính năng này dựa trên giả định, tối đa bạn có thể có 3 thiết bị khác nhau đặt ở chế độ "Lưu đăng nhập" cùng truy cập vào tài khoản, bao gồm: (1) Laptop, (2) Tablet và (3) Smartphone.


Tôi có bị mất dữ liệu gì không?Chắc chắn không. Bởi vì:

Tài khoản bị khoá sẽ tạm thời không truy cập được bởi bất cứ ai.
Tài khoản bị khoá sẽ được bảo toàn dữ liệu và thông tin, bao gồm khoá học đã đăng ký, bài viết và thảo luận.
Brands Vietnam không lưu thông tin thẻ tín dụng hay thông tin thanh toán, và vì vậy bạn không thể bị mất những dữ liệu này.


Làm sao có thể đăng nhập lại?Để có thể đăng nhập lại, bạn vui lòng dùng email đã đăng ký gửi yêu cầu về hotro@brvn.net để được hỗ trợ gỡ tình trạng Khoá tài khoản, đồng thời đổi mật khẩu đăng nhập mới.


Làm sao để tránh bị Khoá tài khoản?Để tránh bị khoá tài khoản, bạn nên tuân thủ chặt chẽ các quy định của Brands Vietnam:

Một tài khoản chỉ dùng cho 1 người
Không chia sẻ tài khoản với người khác

Cập nhật vào: 16/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!