Bài viết về: Dịch vụ Branded Content

Quy trình và thời gian đăng bài Branded Content

Quy trình viết bài Branded Content chúng tôi tạm gọi là SODEP, cần tối thiểu 6 ngày làm việc để hoàn thành. Do đó, chúng tôi khuyến khích mọi yêu cầu viết bài cần được gửi sớm trước ngày đăng dự kiến 6 ngày hoặc chúng tôi rất tiếc không thể nhận dự án.

1. START:


Tải về Branded Content Brief tại đây và điền đầy đủ thông tin. Sau đó gửi email về media@brvn.net để được Báo giá và tư vấn cụ thể. Thời gian viết bài bắt đầu tính từ SAU KHI khách hàng xác nhận booking, đồng ý với Báo giá.
Thời gian: tối thiểu 1 ngày.

2. OUTLINE:


Chúng tôi sẽ lên outline sơ bộ, bao gồm Tiêu đề, Lead, các ý chính và các đoạn phát triển ý (nếu có), và Đoạn kết. Sau đó gửi Khách hàng xem, chỉnh sửa, phê duyệt.
Thời gian: tối thiểu 2 ngày. Lưu ý: có thể phát sinh thêm thời gian chỉnh sửa qua lại nhiều lần.
Lưu ý:
Ngay sau khi outline được confirm, Brands Vietnam sẽ bắt đầu viết bài.
Trong vòng 01 ngày sau khi confirm outline, nếu khách hàng muốn thay đổi nội dung outline, Brands Vietnam sẽ hỗ trợ chỉnh sửa 01 lần. Lần chỉnh sửa này không nhiều hơn 30% nội dung trong outline cũ. Nếu sửa trên 30%, khách hàng trả thêm 50% phí viết bài.
Việc sửa outline chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến timeline của bài. Khách hàng cần chấp nhận có bài trễ hơn so với timeline ban đầu.
Sau khi gửi outline, nếu khách hàng huỷ bài thì sẽ thanh toán phí outline là 50% phí viết.

3. DRAFT:


Sau khi Khách hàng duyệt Outline, chúng tôi sẽ sẽ phát triển thành bài hoàn chỉnh, gọi là Bản thảo đầu tiên. Nếu Khách hàng duyệt ngay thì có thể chuyển sang giai đoạn PUBLISH. Nếu không chuyển sang bước EDIT.
Thời gian: tối thiểu 3 ngày.

4. EDIT:


Khách hàng có thể có tối đa 3 lần chỉnh sửa để có được nội dung như ý. Bước này nhanh hay chậm rất tuỳ thuộc vào quy trình phê duyệt từ phía Khách hàng, cũng như khối lượng nội dung cần chỉnh sửa. Khách hàng được yêu cầu gửi bổ sung tất cả hình ảnh và chất liệu liên quan cho bài viết.
Thời gian: tối thiểu 1 ngày. Lưu ý: có thể phát sinh thêm thời gian chỉnh sửa qua lại nhiều lần.
Lưu ý: có thể phát sinh thêm thời gian chỉnh sửa qua lại nhiều lần.

5. PUBLISH:


Sau khi phê duyệt, bài viết sẽ được đăng demo, gửi link cho Khách hàng xem lần cuối và xác định thời gian đăng chính thức ra trang chủ.
Thời gian: tối thiểu 1 ngày.

Như vậy, có thể thấy, tổng thời gian NHANH NHẤT có thể là 6 ngày, cần sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng từ cả 2 bên.

Do vậy, để chất lượng nội dung được tốt, và để có nhiều thời gian chỉnh sửa "nắn nót", Khách hàng được khuyên nên gửi Branded Content Brief sớm, lý tưởng nhất là nhiều hơn 1-2 tuần trước ngày dự kiến đăng.

Cập nhật vào: 29/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!