Bài viết về: Học theo Team

Quản lý và theo dõi tiến độ học tập của Team

Nếu muốn biết thành viên trong Team mình đã học tập đến đâu, chỉ cần nhìn vào thanh trạng thái tiến độ. Bạn có thể biết được tiến trình học của thành viên, từ đó dễ dàng đốc thúc và khen thưởng cho những thành viên học tốt.

Lưu ý: Bạn cần nhắc thành viên bấm nút Tôi đã hoàn thành sau mỗi bài học để thanh tiến trình được cập nhật.

Vào mục Tiến độ của Team để kiểm tra tiến độ học tập của thành viên trong từng khoá học. Thực hiện nhắc nhở trực tiếp, hoặc bấm nút Nhắc khi thành viên chưa đạt yêu cầu học tập.
Nếu bạn gặp khó khăn hay thắc mắc gì, đừng ngại nhắn tin với Giáo vụ qua Chatbox phía dưới góc phải màn hình, hoặc email help@brandcamp.asia.

Cập nhật vào: 17/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!