Bài viết về: Cộng đồng & Bài viết

Hướng dẫn tạo Campaign mới

Hãy nhanh chóng cùng Brands Vietnam lưu giữ lại những chiến dịch hay nhất trong lịch sử quảng cáo tiếp thị Việt Nam mà bạn biết và muốn chia sẻ với cộng đồng thành viên cũng yêu thích và đam mê như bạn.

Quy trình tạo một campaign rất đơn giản với các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên của bạn trên Brands Vietnam và chọn Mục "Campaign của tôi"Bước 2: Nhấp chọn "Tạo Campaign mới" và nhập các thông tin theo hướng dẫn gồm: Tên campaignBrand chiến dịch đó.Bước 3: Chọn "Khởi tạo" để hoàn tất quy trình tạo campaign.Sau khi tạo được campaign mới, bạn sẽ bắt tay vào Viết Nội dung Campaign.

Cập nhật vào: 29/10/2018

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!