Bài viết về: Cộng đồng & Bài viết

Các trạng thái của bài viết Campaign

Sau khi hoàn tất việc nhập nội dung Campaign trên Brands Vietnam, bài viết của bạn vẫn ở trạng thái đang soạn thảo trong mục ‘Campaign đang soạn thảo’.Bài viết Campaign trên Brands Vietnam có 4 trạng thái chính: Đăng/ Xem/ Sửa/ Xoá. Bạn có thể đăng bài và hiệu chỉnh nội dung (nếu có) qua các nút công cụ:
Nút "Đăng" : Đăng chính thức, Campaign sẽ hiển thị trong mục Campaigns trên Brands Vietnam.
Nút "*Xem"** : Xem trước nội dung khi ở trạng thái đã đăng. Hãy đảm bảo bài được hiển thị gọn, đẹp và nội dung chính xác.
Nút "Sửa" : Điều chỉnh lại nội dung (nếu có) sau khi xem.
Nút "Xoá" : Campaign sẽ biến mất khỏi profile của bạn.Brands Vietnam sẽ xem xét và lựa chọn những campaign có nội dung hay, chất lượng để đăng nổi bật (nội dung campaign sẽ hiển thị bên ngoài của website Brands Vietnam trong mục Campaign).

Hãy nhanh chóng sưu tầm và chia sẻ những campaign của bạn với cộng đồng nhé!

Cập nhật vào: 15/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!